Dijkeneiland

Beschikbaar voor projectmatige ontwikkeling

–> Let op: u kunt zich niet meer aanmelden!

Drie locaties op Dijkeneiland Zuid in de wijk Buitenwoel-Golflaan te Veendam (zie afbeelding 2) te weten:

  1. Oostzijde Van Ruysdaelplantsoen, het betreft een perceel van circa 2.800 m2
  2. Westzijde Ter Borchlaan, het betreft een perceel van circa 3.170 m2
  3. Oostzijde Ter Borchlaan, het betreft een perceel van circa 3.650 m2

Afbeelding 1. Locatie Dijkeneiland Zuid

Dijkeneiland Zuid betreft op dit moment nog akkerland. De bedoeling is om het plan in de 2e helft van 2022 bouwrijp te maken. De locaties zullen dan vanaf uiterlijk 1 februari 2023 beschikbaar zijn voor afname.

Indien u belangstelling heeft om op de genoemde locaties woningen te ontwikkelen dan kunt u geheel vrijblijvend hiervoor een plan met toelichting indienen. Voor de beoogde ontwikkeling en het in te dienen plan heeft de gemeente voorwaarden opgesteld. Deze zijn als volgt:

aan te leveren door ontwikkelaar/bouwer

opmerkingen / kaders

een plan met een goede beeldkwaliteit en architectuur

passend binnen de stedenbouwkundige visie en kaders zoals omschreven in het beeldkwaliteitsplan en het concept bestemmingsplan (bijlage 1 en 2).

graag een duidelijke uitgewerkt ontwerp geïnspireerd vanuit het stedenbouwkundig plan en waarbij ingegaan wordt op de accenten vanuit het beeldkwaliteitsplan.

voorwaarden voor afname

geen abc-levering, afname in 1x zonder voorbehoud verkoop woningen is een pré.

aantal en type woningen

bij voorkeur koopwoningen, types conform concept bestemmingsplan

voorkeur aantallen:

locatie A => min. 7 en max. 8 woningen

locatie B => min. 8 en max. 10 woningen

locatie C => min. 10 en max. 12 woningen

voorstel voor de verkaveling

op basis van de aangeleverde tekening (bijlage 3, digitale versie beschikbaar), verkaveling tussen de onderlinge woningen is vrij in te richten.

grondbieding

minimale grondprijs bedraagt € 150,- per m2 excl. btw

parkeerbalans

minimaal 2 parkeerplaatsen op eigen erf

prognose verkoop woningen

verkoop percelen 1e kwartaal 2023 en oplevering woningen in 3e / 4e kwartaal 2023 is een pré.

indicatie v.o.n.- of huurprijzen

inclusief beknopte omschrijving opleverniveau

aantal te ontwikkelen locaties

minimaal 1 locatie per partij, een plan voor 2 of alle 3 locaties is ook een optie. Locaties moeten wel los van elkaar toe te wijzen en te ontwikkelen zijn.

Afbeelding 2. Beschikbare kavels voor projectmatige bouw

U heeft tot uiterlijk 17 juni 2022 de tijd om een plan met de benodigde toelichting in te dienen. Op 21 en 22 juni wordt u de mogelijkheid geboden om uw plan in een gesprek toe te lichten*. Vervolgens worden de ingediende plannen door de gemeente beoordeeld op basis van het economisch meest voordelige plan oftewel de beste prijs/(beeld)kwaliteitverhouding. Wanneer we een keuze hebben gemaakt gaan we met de gekozen partij(en) een overeenkomst aan voor verkoop, dit onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan. Het streven is om deze overeenkomst uiterlijk 31 juli 2022 getekend te hebben. De overgebleven partij(en) bieden wij de mogelijkheid om in de toekomst opnieuw een plan in te dienen op een andere locatie binnen de gemeente Veendam. Dit wel onder de voorwaarde dat de kwaliteit van het ingediende plan voor de aangeboden strook ruim voldoende is en heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.

Indien u geïnteresseerd bent dan ontvangen wij graag van u een bevestiging voor 4 mei aanstaande. Het plan met toelichting verwachten wij dan vervolgens uiterlijk 17 juni 2022 van u te ontvangen.

Reageren kan via het Team Vastgoed & Grondzaken per mail of per post.

Mail: vastgoed@veendam.nl
Postadres: Postbus 20004, 9640 PA Veendam
Bezoekadres: Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
Tel: 0598-652222

Bijlagen:

  1. Beeldkwaliteitsplan Dijkeneiland Zuid (Let op: het bkp wijkt op een aantal punten af van een oudere versie van het bkp genoemd op ruimtelijkeplannen.nl)
  2. Wijzigingsplan (voorontwerp) Buitenwoel Dijkeneiland Veendam
  3. Situering kavels Dijkeneiland Zuid (pdf)
  4. Situering kavels Dijkeneiland Zuid (dxf)

* bij grote belangstelling zal de gemeente voorafgaand aan de gesprekken een voorselectie maken. Uiteindelijk zullen er maximaal vier partijen worden uitgenodigd voor een gesprek.

Dijkeneiland