Golfkop

Buitenwoel Veendam

Golfkop

De Golfkop is gelegen aan het begin van de Golflaan nabij de kruising met de Buitenwoellaan. Op dit moment is de locatie nog in gebruik als paardenweide. Er zijn plannen in voorbereiding om op deze locatie woningbouw te realiseren.

Onderstaand een impressie van de eerste ontwerpschets met een indicatieve verkaveling. Het definitieve ontwerp zal samen met de definitieve verkaveling naar verwachting in juni/juli 2022 op deze website worden bekend gemaakt…

Het plan zal bestaan uit projectmatige bouw. Dit in een ruime setting en in de vorm van hoofdzakelijk geschakelde en vrijstaande woningen in de koopsector. Ook levensloopbestendige woningen behoren hier tot de mogelijkheden. Een deel van deze kavels worden ontsloten via de bestaande Mondriaanlaan. De overige kavels zijn met de voorzijde gericht naar het water en worden ontsloten via een nieuw te realiseren woonstraat. De zogenaamde Pieter de Hoochkade.

Mocht u interesse hebben in een kavel of woning op Golfkop of een ander nieuwbouwproject binnen de gemeente Veendam dan kunt u uw wensen (geheel vrijblijvend) kenbaar maken door u te laten inschrijven. Dit kan via de volgende link: inschrijven nieuwbouwprojecten (let op: DigiD benodigd).

Let op: Wanneer u zich inschrijft wordt u via het opgegeven emailadres van relevante informatie voorzien over nieuwbouwprojecten in de gemeente Veendam zodra deze beschikbaar komt. Er is maar 1 inschrijving per klant mogelijk. Alleen uw eerste inschrijving wordt in behandeling genomen.

We hopen in september 2022 te starten met de verkoop van de projectwoningen waarna er begin 2023 gebouwd kan worden.

Kavels voor projectmatige en particuliere bouw

Buitenwoel als thuishaven