Dijkeneiland Zuid

Veendam

Particuliere kavels

De verkaveling is bekend.

Zie onderstaande informatie voor onder andere kavelgroottes, prijzen en beeldkwaliteitseisen. Vanwege de grote belangstelling zullen de kavels (in totaal 27 stuks) worden verloot. U kunt zich tot uiterlijk 13 juni voor 12.00u inschrijven voor deze verloting via de onderstaande link. De verloting zal plaatvinden op 15 juni om 11.00u (inloop vanaf 10.30u) in de Jonckherenzaal van het cultuurcentrum Van Beresteyn, Museumplein 5a, 9641 AD Veendam. Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de verloting bent u hiervoor van harte uitgenodigd. Voor het geval u de verloting niet fysiek kan bijwonen is er een mogelijkheid om de verloting online te volgen via een livestream. Klik daarvoor bij aanvang van de verloting op de volgende link: https://youtu.be/ikPF6exA0tM

INSCHRIJVING GESLOTEN

Let op: De inschrijving is bindend. Hiervoor is uw DigiD benodigd. Lees de voorwaarden daarom eerst goed door!

Meer informatie over de bouwkavels, prijzen, voorwaarden, de verloting en verder kunt u hieronder downloaden. Er is ook een interactieve kaart beschikbaar.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen. Behalve het ruimtelijk aspect is er ook een beeldkwaliteitsplan beschikbaar. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn te raadplegen via Ruimtelijke plannen.

Het beeldkwaliteitsplan is te vinden onder: raadpleeg documenten – bijlage bij toelichting – bijlage 1 beeldkwaliteitsplan.

Het bestemmingsplan (wijzigingsplan) en het beeldkwaliteitsplan betreffen nog een voorontwerp. Er bestaat een kans dat de definitieve versies op een aantal punten kunnen gaan afwijken.

Locatie

Laat uw woondroom uitkomen

Buitenwoel als thuishaven