Dijkeneiland Zuid

Veendam

Particuliere kavels

Op Dijkeneiland Zuid zijn nog enkele particuliere kavels beschikbaar. Klik voor de actuele stand van zaken op de onderstaande link van de interactieve kaart.

Ook alle overige relevantie informatie betreffende de bouwkavels is hieronder te raadplegen.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteit

Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen. Behalve het ruimtelijk aspect is er ook een beeldkwaliteitsplan beschikbaar. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zijn te raadplegen via Ruimtelijke plannen.

Het beeldkwaliteitsplan is te vinden onder: raadpleeg documenten – bijlage bij toelichting – bijlage 1 beeldkwaliteitsplan.

Het bestemmingsplan (wijzigingsplan) en het beeldkwaliteitsplan betreffen nog een voorontwerp. Er bestaat een kans dat de definitieve versies op een aantal punten kunnen gaan afwijken.

Locatie

Laat uw woondroom uitkomen

Buitenwoel als thuishaven