Dijkeneiland Zuid

Veendam

Projectmatige woningen

Binnen Dijkeneiland Zuid zijn 3 locaties aangewezen voor de realisatie van projectmatige woningen. In de verkavelingstekening zijn deze locaties aangegeven met A, B en C. Deze locaties worden openbaar aangeboden zodat projectontwikkelaars/aannemers onder bepaalde voorwaarden een plan kunnen indienen. Afhankelijk van de ingediende plannen zal het gaan om minimaal 25 en maximaal 30 woningen. De verwachting is dat de plannen begin augustus bekend zijn. Verkoop zal plaatsvinden via (lokale) makelaars.

Locatie

Laat uw woondroom uitkomen

Buitenwoel als thuishaven